เวียดนามโต้จีน หลายชาติอาเซียนอยากให้สหรัฐ รักษาความสงบในทะเลจีนใต้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม กล่าวระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนวันนี้ว่า หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการให้สหรัฐมีบทบาทในการรักษาสันติภาพในทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ รัฐมนตรีเวียดนามคนดังกล่าวยังตอบโต้ว่าสหรัฐไม่ได้ทำให้ความมั่นคงทะเลจีนใต้ปั่นป่วนอย่างที่จีนกล่าวหาอีกด้วย

เราต้อนรับการอุทิศตนที่สร้างสรรค์และตอบสนองได้อย่างดีของสหรัฐ ต่อความพยายามของอาเซียนในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และพัฒนาการต่างๆ ในทะเลจีนใต้การนำทหารเข้ามาในทะเลจีนใต้ต่างหาก ที่ทำลายศรัทธาและความเชื่อมั่น ทั้งยังเพิ่มความตึงเครียด และบ่อนทำลายสันติภาพ ความมั่นคง และนิติธรรมในภูมิภาคนี้