หมอฟรีแลนซ์มาเลเซียผละงานประท้วงรัฐบาล

แพทย์สัญญาจ้างหรือแพทย์ฟรีแลนซ์หลายพันคนในมาเลเซีย ผละงานประท้วงรัฐบาล เมื่อวันจันทร์ เพื่อเรียกร้องค่าตอบแทน “ที่สมเหตุสมผลและเท่าเทียมมากกว่านี้” ให้กับแพทย์แบบเดียวกันทั้งหมดในสังกัดของรัฐ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 20,000 คนทั่วประเทศ และปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าร่วมกับแพทย์ประจำ ท่ามกลางวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลให้ระบบสาธารณสุขของมาเลเซีญเผชิญกับภาวะตึงตัวอย่างหนัก

นับตั้งแต่ปี 2559 บรรดาแพทย์จบใหม่ในมาเลเซียที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จะได้รับการว่าจ้างจากโรงพยาบาลในรูปแบบของสัญญาชั่วคราวเท่านั้น ไม่มีการอนุมัติให้เป็นแพทย์ประจำอีกต่อไป ส่งผลให้แพทย์หน้าใหม่เหล่านี้อยู่บนเส้นทางอาชีพที่ไม่แน่นอน และได้รับสวัสดิการไม่เท่ากับแพทย์ประจำ

ขณะที่ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียระบุว่า ปัจจุบันมีบุคลากรการแพทย์ฟรีแลนซ์ ในสังกัดโรงพยาบาลของรัฐประมาณ 35,000 คน แบ่งเป็นแพทย์ 23,000 คน เภสัชกร 7,000 คน และทันตแพทย์ 5,000 คน ทั้งนี้ รัฐบาลมาเลเซียเคยยื่นข้อเสนอเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เตรียมแก้ไขกฎหมาย ให้มีการต่อสัญญาจ้างแพทย์ฟรีแลนซ์เป็นนานสูงสุด 4 ปี แต่กลุ่มแพทย์เหล่านี้มองว่า “ยังไม่เพียงพอ”