วิเคราะห์พบภาระความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกซึ่งส่งผลต่อกล้ามเนื้อ เอ็นกระดูกและข้อต่อ อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของบุคคล และมักพบบ่อยในผู้ใหญ่สูงอายุ แม้ว่าอัตราของพวกเขาในภูมิภาคต่างๆ ของโลก แต่ยังไม่มีการศึกษาใดที่ให้ข้อมูลภาพรวมของภาระของความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกทั้งหมด

นักวิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลจาก Global Burden of Disease Study 2017 ซึ่งประเมินขอบเขตของโรคและการบาดเจ็บใน 21 ภูมิภาคและ 195 ประเทศและดินแดนตั้งแต่ปี 1990 ถึง 2017 ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก ได้แก่ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้อเข่าเสื่อม อาการปวดหลังส่วนล่าง คอ ความเจ็บปวด โรคเกาต์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ทีมงานพบว่ามีผู้ป่วยประมาณ 1.3 พันล้านรายและเสียชีวิต 121,300 รายเนื่องจากความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกในปี 2560 รวมถึง 138.7 ล้านปีชีวิตที่ปรับความทุพพลภาพหรือจำนวนปีที่สูญเสียไปเนื่องจากการเจ็บป่วย ความทุพพลภาพ หรือการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ภาระของโรคเหล่านี้โดยทั่วไปเพิ่มขึ้นตามอายุของทั้งสองเพศ พบมากในผู้หญิง และสูงขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว