ประชากรสิงคโปร์ในทศวรรษล่าสุด โตน้อยที่สุดนับตั้งแต่เป็นเอกราช

จำนวนประชากรสิงคโปร์ในรอบ 1 ทศวรรษที่ผ่านมา มีอัตราขยายตัวเพียงปีละ 1.1% ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เป็นเอกราช เมื่อ 56 ปีที่แล้ว

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติของสิงคโปร์รายงานสถิติประชากรเมื่อปีที่แล้ว มีจำนวนประมาณ 5.69 ล้านคน ลดลง 0.3% จากปี 2562 และเป็นสถิติการลดลงของประชากร เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2546 และเมื่อคำนวณอัตราเฉลี่ยในรอบทศวรรษล่าสุด ปรากฏว่า อัตราการขยายตัวต่อปีของประชากรสิงคโปร์อยู่ที่เพียง 1.1% ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เป็นเอกราช เมื่อปี 2508
 
ด้านสัดส่วนของประชากรอายุมากกว่า 65 ปี คิดเป็น 15.2% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ เพิ่มขึ้น 9% ในรอบทศวรรษล่าสุด หรือนับตั้งแต่ปี 2553 แม้สถิติระหว่างปี 2553-2563 บ่งชี้ว่า เฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าว สิงคโปร์มีพลเมืองเพิ่มขึ้นจาก 3.23 ล้านคน เป็น 3.52 ล้านคน แต่ส่วนใหญ่เป็นโสด ในขณะที่คู่สมรสมีบุตรน้อยลง สะท้อนว่าสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจ ที่กำลังประสบกับภาวะสังคมผู้สูงอายุ
 
สำหรับอัตราการเกิดของทารกจากมารดาซึ่งเป็นพลเมืองสิงคโปร์ มีสถานแต่งงานถูกต้องตามกฎหมาย และมีอายุอยู่ในช่วงวัยระหว่าง 40-49 ปี ลดลงจาก 2.02 คน เมื่อปี 2553 มาอยู่ที่ 1.76 คน เมื่อปีที่แล้ว ส่วนอายุมัธยฐานของประชากรสิงคโปร์ ซึ่งรวมชาวต่างชาติทีถิ่นพำนักถาวรในประเทศด้วย เพิ่มขึ้นจาก 37.4 ปี เมื่อปี 2553 เป็น 41.5 ปี เมื่อปีที่แล้ว