บริหารจัดการอาคาร: เลือกระบบทำความเย็นอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน

บริหารจัดการอาคาร: เลือกระบบทำความเย็นอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน การรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณรู้สึกสบายในฤดูร้อน ดังนั้นคุณต้องเรียนรู้วิธีในการเลือกระบบเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน ประหยัดพลังงานที่จะนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่ลดลง

ซึ่งอุณภูมิซึ่งจะให้ความเย็นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพพลังงานที่ดีจะอยู่ระหว่าง 24-29 องศาเซลเซียส ระดับความชื้นที่ 60 เปอร์เซ็น ซึ่งการเลือกระบบเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมนั้นต้องดูพื่นที่และการใช้งานและงบประมาณประกอบการพิจารณาเป็นหลักโดยมีขั้นตอนดังนี้

1. พิจารณาอากาศในบริเวณที่ต้องการใช้งาน : ว่าร้อนหรือ มีความชื้นมากหรือไม่

2. พิจารณาความเย็นที่ต้องการ

3. ต้องการให้ความเย็นกระจายตัวไปยังส่วนไหนของบ้านบ้าง แค่มุมแคบหรือมุมกว้าง

4. พิจารณาราคาแอร์ ค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายระหว่างเดือน

5. พิจารณาว่าแอร์แบบอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ดีกว่ากัน : และดูองค์ประกอบที่มีอยู่ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นพัดลมเพดาน หรือเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่ ว่าสอดคล้องกับการทำงานแบบไหน

6. หาข้อมูลของเครื่องปรับอากาศแบบต่างๆ โดยมีพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการใช้งานและความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็น
– ระบบการทำงาน ประสิทธิภาพพลังงาน ชนิดเคลื่อนที่หรืออยู่กับที่ ให้ความเย็นมากน้อยเท่าใด
– การไหลเวียนอากาศและการควบคุมระดับความชื้นที่เหมาะสม

7. ปรึกษาทีมช่างที่มีประสบการณ์เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น