ตัวรับกลูตาเมตนั่งอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ประสาท

หากระบบภูมิคุ้มกันโจมตีร่างกายของตัวเองก็มักจะส่งผลเสียร้ายแรงแอนติบอดีอัตโนมัติจะจับกับโครงสร้างของร่างกาย ทำให้เกิดความผิดปกติในการทำงาน ตัวรับกลูตาเมตซึ่งเป็นสารสื่อประสาทสามารถกลายเป็นเป้าหมายของออโตแอนติบอดีได้เช่นกัน สำหรับตัวรับกลูตาเมตโดยเฉพาะและผลกระทบต่อสมอง นักวิจัยได้ค้นพบว่าระดับของออโตแอนติบอดีในเลือด

สามารถผันผวนอย่างมากตลอดช่วงชีวิตของบุคคล โดยไม่ขึ้นกับสภาวะสุขภาพ และจะเพิ่มขึ้นตามอายุ อย่างไรก็ตาม ความเครียดเรื้อรังสามารถเพิ่มความเข้มข้นของออโตแอนติบอดีเหล่านี้ในเลือดได้แม้ในวัยเด็ก นักวิจัยกล่าวว่าเมื่อแอนติบอดีสามารถเข้าสู่สมองเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับตัวรับ NMDA ผู้คนจะมีอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลน้อยลงออโตแอนติบอดีเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นยากล่อมประสาทของร่างกายอย่างชัดเจน ตัวรับกลูตาเมตนั่งอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทและจับกับกลูตาเมตซึ่งเป็นสารสื่อประสาท ตัวรับ NMDA เป็นประเภทตัวรับที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้และความจำ ประชากรมากถึง 20 เปอร์เซ็นต์มีแอนติบอดีต่อต้านตัวรับนี้ในเลือด โดยปกติสิ่งกีดขวางเลือดและสมองจะป้องกันไม่ให้แอนติบอดีเหล่านี้ข้ามจากเลือดไปยังสมอง เฉพาะในกรณีที่สิ่งกีดขวางนี้ได้รับความเสียหายเท่านั้นที่สามารถแอนติบอดี้มีผลมากขึ้น