ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งจากการสัมผัสกับโพลีไซคลิก

เมื่อใดก็ตามที่สารอินทรีย์ถูกเผา เช่น ในไฟป่า โรงไฟฟ้า ท่อไอเสียรถยนต์ หรือในการปรุงอาหารประจำวัน การเผาไหม้จะปล่อยสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นกลุ่มของมลพิษที่ทราบกันว่าก่อให้เกิดมะเร็งปอด มีสารประกอบ PAH ที่รู้จักมากกว่า 100 ชนิดที่ปล่อยสู่บรรยากาศทุกวัน หน่วยงานกำกับดูแลในอดีตได้อาศัยการวัดของสารประกอบเดี่ยว

เพื่อวัดความเสี่ยงของชุมชนในการเป็นมะเร็งจากการได้รับ PAH ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ของ MIT พบว่าเบนโซ (เอ) ไพรีนอาจเป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงมะเร็งชนิดนี้ได้ไม่ดี pyrene มีส่วนเล็ก ๆ ประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์ในความเสี่ยงทั่วโลกในการเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับ PAH ในทางกลับกัน ร้อยละ 89 ของความเสี่ยงมะเร็งนั้นมาจากสารประกอบ PAH อื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ควบคุมโดยตรง ที่น่าสนใจประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับ PAH มาจากผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อ PAH ที่ปล่อยออกมาทำปฏิกิริยาในบรรยากาศ ผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลายเหล่านี้จำนวนมากสามารถเป็นพิษได้มากกว่า PAH ที่ปล่อยออกมาจากที่พวกมันก่อตัวขึ้น