ความรุนแรงที่เลวร้ายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

สหประชาชาติได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความมั่นคงที่ทวีความรุนแรงขึ้นในจังหวัด อิตูริ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถของหน่วยงานด้านมนุษยธรรมในการให้ความช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นภายในหลายแสนคน พลเรือนประมาณ 400 คนถูกสังหารในภูมิภาคนี้และมากกว่า 83,000 คน ได้หลบหนีออกจากบ้านของพวกเขา

เนื่องมาจากความรุนแรง ตามรายงานของสำนักงานประสานงานด้านกิจการมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ รายงานพลเรือนถูกฆ่า บาดเจ็บ หรือพลัดถิ่น กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวัน รายงานระบุ ความรุนแรงได้บังคับให้หน่วยงานช่วยเหลือต้องชะลอ ระงับ หรือย้ายปฏิบัติการ สหประชาชาติกล่าวว่า 1.9 ล้านคนต้องพลัดถิ่นภายในอิตูรี และอีก 3 ล้านคนไม่มีความมั่นคงด้านอาหารอย่างรุนแรง กลุ่มติดอาวุธจำนวนมากปฏิบัติการใน อิตูริ ที่แตกแยกจากความขัดแย้ง และจังหวัด North Kivu ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งกฎอัยการศึกที่บังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วล้มเหลวในการยุติการนองเลือด