การจัดระเบียบจีโนมส่งผลต่อชะตากรรมของเซลล์

การทำความเข้าใจกลไกระดับโมเลกุลที่ระบุและรักษาเอกลักษณ์ของเซลล์มากกว่า 200 ชนิดในร่างกายมนุษย์ถือเป็นหนึ่งในปัญหาพื้นฐานที่สุดในชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ โดยมีนัยสำคัญสำหรับการรักษาโรคของมนุษย์ หัวใจสำคัญของกระบวนการตัดสินชะตากรรมของเซลล์คือสเต็มเซลล์ที่อยู่ภายในเนื้อเยื่อแต่ละส่วนของร่างกาย

เมื่อสเต็มเซลล์แบ่งตัว พวกมันมีความสามารถที่โดดเด่นในการเลือกสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ นั่นคือ ทำสำเนาตัวเอง หรือเติบโตเป็นสายเลือดที่กำหนดไว้ วิธีรักษาเอกลักษณ์เฉพาะของเชื้อสายทุกครั้งที่แบ่งเซลล์ต้นกำเนิดสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นด้วยผลงานของทีมที่นำโดยนักชีวเคมีที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ริเวอร์ไซด์ ทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัว จะต้องสร้างแบบจำลองของจีโนมของมัน ไม่เพียงแต่ลำดับดีเอ็นเอของมันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีที่ DNA ถูกบรรจุด้วยโปรตีนเข้าไปในโครมาตินด้วย โครมาตินถูกจัดระเบียบเป็นไซต์จีโนมที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่าย หรือแน่นกว่าและเข้าถึงได้น้อยกว่า