กลไกภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในหัวใจห้องล่าง

การสร้างแบบจำลองของหัวใจห้องล่างทั้งหมดมีมาไกลในช่วงไม่กี่ปีมานี้ และปัจจุบันกำลังเห็นวิวัฒนาการของวิธีการคำนวณที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบเขตของเทคโนโลยีส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานทางคลินิกเฉพาะผู้ป่วย ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งเป็นหัวใจเต้นผิดปกติเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตทั่วโลกการคำนวณทั้งหัวใจเพื่อให้มีความเข้าใจกลไกที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ นักวิจัยได้อธิบายถึงความคืบหน้าโดยใช้วิธีการคำนวณต่างๆ เพื่อจัดการกับกลไกของความผิดปกติของหัวใจและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ทางคลินิกของการวินิจฉัยและการรักษาที่ขับเคลื่อนด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับโรคหัวใจและภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะคุณสมบัติทางไฟฟ้าของหัวใจสามารถจำลองได้โดยใช้หลักการทางชีวฟิสิกส์พื้นฐานที่กำหนดโดยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานแบบจำลองการคำนวณด้วยหัวใจทั้งหมดมีหลายขนาด ซึ่งหมายความว่าจะพิจารณาปัจจัยทั้งคุณสมบัติระดับเซลล์และระดับอวัยวะ โมเดลเหล่านี้มีความซับซ้อนทางชีวฟิสิกส์ส่วนใหญ่ของพยาธิสภาพของหัวใจของผู้ป่วยแต่ละราย