กลไกควบคุมการแพร่กระจายของมะเร็งตับอ่อน

กระบวนการสำคัญที่ช่วยให้เซลล์มะเร็งตับอ่อนเติบโตและแพร่กระจายไปทั่วร่างกายได้ กุญแจสำคัญในการควบคุมประเภทของเซลล์ที่พบในมะเร็งตับอ่อน และการควบคุมระดับของโปรตีนนั้นสามารถกระตุ้นและย้อนกลับความสามารถของเซลล์เหล่านี้ในการเปลี่ยนเป็นชนิดย่อยที่ก้าวร้าวมากขึ้น การค้นพบพื้นฐานนี้สามารถปูทางไปสู่การรักษามะเร็งตับอ่อนได้ในที่สุด

มะเร็งตับอ่อนด้วยยีนที่ทำให้โปรตีน GREM1 ถูกปิดในหนูทดลอง และใน ‘เนื้องอกขนาดเล็ก’ ของตับอ่อน ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าออร์กานอยด์ การปิด GREM1 ทำให้เซลล์เนื้องอกเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างรวดเร็ว และพัฒนาคุณสมบัติใหม่ที่ช่วยให้พวกมันบุกเข้าไปในเนื้อเยื่อใหม่และย้ายไปทั่วร่างกาย ภายในเวลาเพียง 10 วัน เซลล์เนื้องอกทั้งหมดได้เปลี่ยนเอกลักษณ์ของพวกมันให้กลายเป็นเซลล์ที่เป็นอันตรายและรุกรานได้ การปิดยีนทำให้เนื้องอกในหนูมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายมากขึ้น นักวิจัยได้ศึกษาแบบจำลองเมาส์ของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในท่อตับอ่อน ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยและรุนแรงที่สุด หนูประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้ทำงาน GREM1 พัฒนาเนื้องอกที่แพร่กระจายไปยังตับ เทียบกับ 15 เปอร์เซ็นต์ของหนูที่ GREM1 ทำงานได้ตามปกติ การเพิ่มระดับ GREM1 สามารถย้อนกลับกระบวนการนี้และทำให้เซลล์ที่รุกรานกลับมา ฟอร์มอันตรายน้อยกว่า ในอนาคต นักวิจัยหวังว่า จะใช้ความรู้นี้เพื่อค้นหาวิธีที่จะย้อนกลับมะเร็งตับอ่อนขั้นสูงให้อยู่ในรูปแบบที่ก้าวร้าวน้อยกว่า ซึ่งรักษาได้ง่ายกว่า